Dooro Midaad Ka Hesho
Qeybta iyo Bilaabida Barashada.

Asaasiyaadka Computer-ka

Arag 8 ka mid ah 8 Koorsooyin ah
Shaandhee
Caan

Computer Literacy & Basic Computer Skills

Dhammaan Heerarka 6h 10m 59 Cashar
Caan
$20.00

( 0 Qiimeyn )

Caan
$40.00

( 0 Qiimeyn )

Caan
$20.00

( 0 Qiimeyn )

Caan

Microsoft Office Essentials Course

Dhammaan Heerarka 3h 25m 9 Cashar
Caan
$20.00

( 0 Qiimeyn )

Caan

Microsoft Word

Dhexdhexaad 12h 45m 28 Cashar
Caan
$20.00

( 0 Qiimeyn )

Sii arag