Dooro Midaad Ka Hesho
Qeybta iyo Bilaabida Barashada.

Accounting

Arag 10 ka mid ah 10 Koorsooyin ah
Shaandhee
Caan
$30.00

( 1 Qiimeyn )

Caan

Excel For Accounting

Dhammaan Heerarka 3h 30m 28 Cashar
Caan
$20.00

( 3 Qiimeynada )

Caan
Bilaash

( 5 Qiimeynada )

Caan

PHOTOSHOP Essential Training

Dhammaan Heerarka 6h 20m 33 Cashar
Caan
$20.00

( 1 Qiimeyn )

Caan
$30.00

( 3 Qiimeynada )

Caan
$30.00

( 7 Qiimeynada )

Sii arag