Course Content
Module 1
Qaybtan waxa aad ku ogaan doontaa wax kasta oo hordhac ah iyo wixii kaa cawin kara inaad koorsada si wanagsan u dhigato
0/3
Module 2
Qaybtan ama cutubkan 2aad waxa aad ku baran doontaa: 1. Hal-abuurka ganacsiga. 2. Hal-abuuraha ganacsiga. 3. Qaabka loo aqoonsado fursadaha suuqa. 4. Tabaha loo keeno fikir ganacsi.
0/7
Module 5
Cutubkan marka aad dgamaysato waxa aad awood u yeelan dontaa: 1. Inaad samyso suuqgeny saamayn leh. 2. Inaad beegsato macaamiisha. 3. Inaad iib soo xarayso.
0/10
Module 6
Cutubkeenan u dambeeya waxa aad ku baran doontaa sida loo maareeyo khataraha ee loo qaato go'aan wax-tar leh.
0/5
Start business from scratch – Entrepreneurship
Join the conversation
0% Complete