Project Management

Koorsadan Project Management ama maamulka mashaariicda waa koorso qaab fudud oo faahfaahsan aad ugu baran doonto maaraynta mashaariicda, iyada oo aad aqoon

Research Methodology

Kusoo Dhawoow koorsada RESEARCH METHODOLOGY! Koorsadan waa koorso ku baxaysa Afka SOOMAALIGA aanad ku baran doonto islamarkaana kaa siin doonta faham