MATLAB for Beginners

MATLAB for Beginners is a course designed to introduce individuals with little or no prior experience in MATLAB programming to the fundamentals of the

SOLIDWORKS

Koorsadeena, waxaad ka baran doontaa xirfadaha Solidworks laga bilaabo aasaaska ilaa heerka sare: qaabaynta 3D,  fiijaradeeda kala duwan sida Parts,Asseply